Bežični M-Bus radio modul tipa WMRA1-O-WMB za kućne vodomjere s brojačem Modularis (kućni vodomjer tip BT i tip MTK/MTW)

Bežični M-Bus radio modul tipa WMRA1-O-WMB za kućne vodomjere s Modularis brojačem (kućni vodomjer tip BT i kućni vodomjer tip MTK/MTW) sa sljedećom specifikacijom:

  • može se priključiti na kućne vodomjere s Modularis brojačima u bilo kojem trenutku
  • može se integrirati u bežični M-Bus radijski standardizirani sustav daljinskog očitavanja
  • skeniranje ploče predajnika vodomjera za kućanstvo koji se nalazi ispod brojčanika s valjcima pomoću tri optička senzora
  • sustav za elektroničku detekciju manipulacije koji detektira neovlašteno uklanjanje radio modula iz kućnog vodomjera i javlja tu informaciju putem radio-telegrama stacionarnom bežičnom M-Bus prijamnom sustavu ili mobilnom bežičnom M-Bus walk-by sustavu
  • pohranjivanje i prosljeđivanje sljedećih vrijednosti: vrijednost trenutne potrošnje, vrijednost referentnog datuma, referentni datum, 13 mjesečnih vrijednosti, šifra pogreške, datum pogreške
  • mehanička zaštita od neovlaštenog rukovanja pomoću plombe
  • razred zaštite IP65 – verzija s unutarnjom antenom
  • razred zaštite IP61 – verzija s vanjskom fleksibilnom antenom
  • ispitano na elektromagnetsku kompatibilnost prema EN 300220-1, ispitano na otpornost na električne smetnje prema EN 300220-2, ispitano na elektromagnetsko zračenje prema EN 301498-1 i EN 301498-3
  • CE sukladnost