Potrošnja, trendovi potrošnje i obračuni uvijek u aktualnom pregledu 

Nova aplikacija MT mjerne tehnike „Web Energy Monitoring“ omogućuje upraviteljima nekretnina i korisnicima stanova provjeru trenutne potrošnje, trendove potrošnje i obračun grijanja i vode. Opširna prezentacija omogućuje brzu orijentaciju. 

Aktualne tehnologije digitalizacije najavljuju novi način u prikazivanju potrošnje energetskih resursa. Mrežno praćenje energije grupe poduzeća Mt mjerna tehnika to omogućuje: korištenjem podataka iz sustava daljinskog očitanja REDAC, trenutna potrošnja energije za grijanje i potrošnja vode može se pregledati online. 

Jasno, jednostavno i opsižno 

Jasno na zaslonu, jednostavno za korištenje i sveobuhvatno u evaluaciji – nova aplikacija MT mjerne tehnike pruža jasan pogled. Konkretno, u sklopu ovog internetskog informacijskog portala, potrošnja je predstavljena na lako razumljiv i grafički opisiv način. Apsolutna novost je integrirani algoritam izračuna koji automatski uspoređuje prethodna razdoblja s trenutnim razdobljem te grafički prikazuje rezultat u obliku prognoze tijekom tekuće sezone grijanja. Upravitelji nekretnina i korisnici stanova na taj način dobivaju cjelovit informacijski portal koji omogućuje holistički pregled. Sustav načelno nudi dvije razine prikaza odnosno pristupa koje se  razlikuju po opsegu informacija –  pristup za upravitelje i pristup za korisnike stanova. Razina za upravljanje imovinom uključuje sve stanove u cijeloj stambenoj zgradi, dok razina za korisnike stanova uključuje samo stan vlasnika ili najmoprimca stana. 

Web Aplikacija