Uronske čahure promjera 5,8 mm za osjetnike temperature tip Kamstrup

Uronske čahure (zaštitna čahura uronjena u medij, temperatura se mjeri pomoću osjetnika temperature od 5,8 mm koji je umetnut u uronsku čahuru) sa sljedećim specifikacijama:

Tehnički podaci za uronske čahure s navojem R ½ inča