Standardne uronske čahure promjera 6 mm za osjetnike temperature s priključnom glavom, tip Kamstrup

Zavarene uronske čahure (zavarene zaštitne čahure uronjena u medij, temperatura se mjeri pomoću osjetnika temperature od 6 mm s priključnom glavom koji je umetnut u uronsku čahuru) sa sljedećim specifikacijama:

 

Tehnički podaci za standardne uronske čahure s navojem G ½ B: