Wired M-Bus komunikacijski modul tip SENSO-COM-MBUS za korištenje u kombinaciji s računskom jedinicom tipa Engelmann Sensostar C i ultrazvučnim kompaktnim brojilom toplinske energije za velike protoke Engelmann Sensostar U-3,5-10

Wired M-Bus modul tipa SENSO-COM-MBUS za korištenje u kombinaciji s računskom jedinicom tipa Engelmann Sensostar C i ultrazvučnim kompaktnim mjerilom topline za velike protoke Engelmann Sensostar U-3.5-10 za komunikaciju temeljenu na kabelu s M-Bus masterima u M-Bus mreže sa sljedećim tehničkim specifikacijama: