Bežični M-Bus radiokomunikacijski modul, tip S-STAR-COM-RADIO-WI-MB

Bežični M-Bus radijsko komunikacijski modul tipa S-STAR-COM-RADIO-WI-MB za korištenje u kombinaciji s mjerilima grijanja/hlađenja serije Sensostar za bežičnu komunikaciju u M-Bus radijskim mrežama sa sljedećim tehničkim specifikacijama: