Bežični M-Bus radijskokomunikacijski modul s tri integrirana impulsna ulaza Tip S-STAR-COM-RADIO-WI-MB-PLUS3IMP

Tip modula S-STAR-COM-RADIO-WI-MB-PLUS3IMP za komunikaciju u bežičnim M-Bus radijskim mrežama, za korištenje u kombinaciji s mjerilima grijanja/hlađenja serije Sensostar, s mogućnošću snimanja impulsa od 3 mjerna uređaja s impulsnim izlazom sa sljedećim tehničkim specifikacijama: