Brojač impulsa odnosno daljinski zaslon za uređaje za mjerenje s impulsnim izlazom tipa H7BM1

Brojač impulsa tip H7BM1 za spajanje do 4 uređaja za mjerenje s impulsnim izlazom, pohranjivanje očitanja brojača u zasebne registre brojača, indikacija očitanja brojača na integriranom zaslonu sa sljedećim tehničkim specifikacijama:

Tehnički list proizvoda