Priključni držač vodomjera s kuglastom zapornom armaturom na jednoj strani, nosač u plavoj boji

Priključni držač vodomjera s kuglastom zapornom armaturom na jednoj strani, nosač u plavoj boji, dijelovi cijevi za vodu od klasičnog mjeda, uključujući set materijala za pričvršćivanje, za stabilnu zidnu montažu bez napinjanja u sljedećim mogućim verzijama: