Podžbukna ugradbena kutija od čeličnog lima za jednocjevni spojni dio (80 mm) za podžbukni vodomjer tipa Modumess s kapsulom KOAX

Ugradbena kutija od čeličnog lima za ugradnju jednocjevnih spojnih komada od 80 mm za podžbukni vodomjer za stambene zgrade tipa Modumess s kapsulom KOAX u sljedećim mogućim izvedbama:

Dimenzije 120 mm x 120 mm, vijčani spojevi u kutiji, s kompenzacijom duljine s obje strane, kombinirani lemljeni i navojni spoj, također dostupan sa press spojevima