Osjetnik temperature s priključpnom glavom, tip Kamstrup, promjer 6 mm

Osjetnik temperature s priključnom glavom, tip Kamstrup, promjera 6mm u MID odobrenoj ili kalibriranoj verziji sa sljedećim specifikacijama: 

Ovu vrstu osjetnika temperature možete sami spojiti pomoću odgovarajućeg kabela (napomena: obratite pozornost na duljinu, otpor kabela i presjek kabela).