Osjetnik temperature tip Qundis PT 1000, promjer 5,2 mm, odnosno 6 mm, za korištenje u kombinaciji s odgovarajućim uronskim čahurama, prikladan za računsku jedinicu Qheat R20/R21/R28

Osjetnik temperature PT 1000 s promjerom osjetnika 5,2 mm, odnosno 6 mm (za korištenje u kombinaciji s odgovarajućim uronskim čahurama), u MID odobrenoj ili kalibriranoj verziji sa sljedećim specifikacijama:

U principu, osjetnici temperature PT 1000 namijenjeni su za korištenje u kombinaciji s računskim jedinicama mjerila topline i odgovarajućim mjeračem protoka. Osjetnici temperature moraju se koristiti s odgovarajućom uronskom čahurom. Radi lakšeg razlikovanja, osjetnici temperature su označeni crvenim (dovod) i plavim (povrat) plastnim naljepnicama. Ugradnja osjetnika emperature može se izvesti:

  • okomito na smjer strujanja mjernog medija,
  • pod kutom od 45 stupnjeva u odnosu na smjer strujanja mjernog medija ili
  • u koljenu cijevi (suprotno smjeru strujanja)

U principu, senzor mora biti ugrađen na način da njegov mjerni element doseže os cjevovoda u kojem struji topli medij.