M-Bus temperaturni senzor tipa THO

M-Bus temperaturni senzor tipa THO za snimanje temperature i vlažnosti na otvorenom, prijenos podataka preko žičanog M-Bus-a sa sljedećim tehničkim specifikacijama:

M-Bus temperaturni senzor tipa THO je M-Bus senzor koji omogućuje da se temperatura i vlažnost u vanjskom prostoru bilježe izravno putem M-Bus-a.