Kratki izravni osjetnik temperature PT 500, tip Kamstrup, stražnji promjer 5,5 mm, prednji promjer 3,6 mm, duljina 38 mm

Kratki izravni osjetnik temperature PT 500, tip Kamstrup (koristi se bez uronske čahure) u MID odobrenoj ili kalibriranoj verziji sa sljedećim specifikacijama: