Kratki izravni osjetnik temperature PT 500, tip Kamstrup, stražnji promjer 5,5 mm, prednji promjer 3,6 mm, duljina 27,5 mm

Kratki izravni osjetnik temperature PT 500, tip Kamstrup, prednji promjer 3,6 mm, stražnji promjer 5,5 mm

Kratki izravni osjetnik temperature PT 500, tip Kamstrup (koristi se bez uronske čahure) u MID ocijenjenoj ili kalibriranoj verziji sa sljedećim specifikacijama: