Kratki izravni osjetnik PT 500, tip Kamstrup, promjer 5,8 mm

Kratki izravni osjetnik PT 500, tip Kamstrup, promjer 5,8 mm

Kratki izravni osjetnik temperature PT 500, tip Kamstrup (koristi se bez uronske čahure) u MID odobrenoj ili kalibriranoj verziji sa sljedećim specifikacijama: