Kabel za mini trokutnu antenu tip 6880-013 ili tip 6699-484 za vodomjere tipova Kamstrup MC-21, Kamstrup FQ-2200 i Kamstrup FQ-3100

Kablovi različitih duljina za trokutne antene za ultrazvučne vodomjere tip 6880-013 ili tip 6699-484 za korištenje u kombinaciji sa steznim nastavkom tipa 5000-445 ili ultrazvučnim vodomjerima tipa Kamstrup MC-21, Kamstrup FQ-2200 i Kamstrup FQ-3100 u sljedećim mogućim verzijama:

  • tip 5000-429 – duljina kabela 5 metara
  • tip 5000-441 – duljina kabela 10 metara
  • tip 5000-442 – duljina kabela 15 metara
  • tip 5000-443 – duljina kabela 20 metara
  • tip 5000-444 – duljina kabela 25 metara