Jednocijevni priključci (EAT) za kalorimetar s IST priključkom (ISTA kompatibilno)

Jednocijevni priključci (EAT) koriste se u kombinaciji s kalorimetrima  s mjernom kapsulom. EAT-ovi su integrirani u cjevovod pomoću vijčanog spoja, lemljenjog spoja ili spojnice. Kalorimetri se tek kasnije ugrađuju u EAT-ove.

  • 1 jednocijevni priključak (EAT) s IST priključkom, za korištenje u kombinaciji s kalorimetrima u obliku kapsule s IST priključkom, uključujući pokrovnu ploču i brtve