24 VAC / VDC modul pomoćnog napajanja tip HC-993-14 za korištenje u kombinaciji s mjerilima topline/hlađenja iz serije uređaja Kamstrup

24 VAC / VDC modul pomoćnog napajanja tip HC-993-14 za ugradnju u mjerila topline/hlađenja ili računske jedince serije Kamstrup MC sa sljedećim svojstvima:

 

  • prikladno za ugradnju MC-803 
  • modul je galvanski izoliran od 24 VAC napajanja i koristi se za napajanje analognih izlaznih modula ili pasivnih 24 V senzora protoka od trećeg dobavljača u MC-803
  • modul je projektiran kao sklopno napajanje i ispunjava zahtjeve za dvostruku izolaciju kada je gornji dio računske jedinice MC montiran na donji dio računske jedinice MC