česta pitanja i odgovori

Namještanjem oznaka na skali mogu se postići otprilike sljedeće temperaturne vrijednosti prostorije pri čemu su moguća odstupanja za nekoliko stupnjeva (°C ) ovisno o načinu ugradnje i izvedbi postrojenja:

oznaka

*

1

2

3

4

5

6

°C

12

14

16

18

20

22

25

 

Termostatski ventil konstatno mjeri temperaturu u sobi. Ako je temperatura u sobi niža u odnosu na temperaturu na ventilu, ventil će se otvoriti i zagrijati radijator. Ventil će zatvoriti dotok topline automatski kada se u sobi dosegne željena temperatura. Na taj se način omogućava ugodna temperatura u prostorijama uz istodbno korištenje slobodne topline od ostalih izvora poput sunčeve svjetlosti, TV uređaja, računala ili ljudi koji borave u prostoriji. 

Za pravilnu regulaciju troškovi grijanja se mogu znatno smanjiti.

a) Kada želite provjetriti prostoriju, prije nego što učinite željeno, potrebno je termostatski ventil postaviti u položaj 0 i pričekati da se radijator ohladi, a potom otvoriti prozor. Ako to ne napravite, protok hladnog vanjskog zraka će automatski pokrenuti zagrijavanje radijatora i povećati potrošnju.

b) U prostorijama u kojima ne boravite tokom dana postavite termostatske ventile u položaj 0, a počnite ih zagrijavati na željenu temperaturu pola sata prije korištenja. Prije napuštanja stana, poželjno je regulirati temperaturu radijatora na minimalnu potrebnu razinu.

c) U zimsko vrijeme, pri vanjskoj temperaturi od -5°C na niže, u prostorijama u kojima ne boravite, termostatski ventil je potrebno postaviti u položaj *, kako bi se održala minimalna temperatura i spriječilo smrzavanje.

d) Potrebno je ukloniti sve prepreke s prednje površine radijatora ( namještaj, zastore i sl. ). U slučaju postojanja prepreka radijator će trošiti više snage kako bi zagrijao prostoriju jer je normalan protok zagrijavanja prostora onemogućen.

e) Važno je znati da količina potrošene energije za zagrijavanje stana nije ista za svaki stan. Ukoliko Vaš stan nije okružen drugim stanovima nego je izložen ( npr.  na sjevernoj strani, iznad podruma ili prolaza ), utrošit će se puno više energije kako bi se postigla željena temperatura.

 

U gotovo svim toplinskim podstanicama ili kotlovnicama instalirane su cirkulacijske pumpe koje su predimenzionirane, a zbog prethodno spomenutih izmjena nisu prilagođene novonastaloj situaciji. Uz njih sada su još instalirani i termostatski ventili koji počinju zatvarati protoke kroz radijatore. Zatvaranjem termostatskih ventila sustav treba manju količinu tople vode. Stare cirkulacijske pumpe to ne prepoznaju i guraju istu količinu tople vode. Da bi prošla ista količina vode povećava se brzina strujanja i tlak u cijevima. Povećana brzina strujanja izaziva šumove, a povećani tlak nepravilan rad termostatskih ventila.

Rješenje za takvu situaciju jest prilagodba rada postojećih ili ugradnja novih cirkulacijskim pumpi s elektroničkom regulacijom. Ugradnjom elektroničkih pumpi postiže se dvostruka korist: ušteda električne i toplinske energije, a sama investicija u isplati se za maksimalno dvije do tri godine. Njihovom ugradnjom problem se u većini slučajeva rješava naročito kod manjih zgrada. Međutim kod nebodera i zgrada u nizu sustave će možda biti potrebno uravnotežiti, odnosno balansirati ugradnjom sustava za balansiranje. Sustav balansiranja omogućava regulaciju tlaka i protoka tople vode kroz radijatore kako bi se ostvario pravilan rad termostatskih ventila. Najčešći oblik sustava balansiranja koji se koristi su diferencijalni regulatori tlaka koji se ugrađuju na vertikalama. Oni na temelju promjena koji nastaju uslijed otvaranja i zatvaranja termostatskih ventila automatski se prilagođavaju novim parametrima tlaka i protoka tople vode te omogućavaju da svaki radijator na svom ulazu dobiva toplu vodu iste temperature. To znači da će svaki korisnik u zgradi imati iste uvjete za korištenje toplinske energije. 

Preporuka svim stanarima: Ugradnja prigušnice

Funkcija prigušnice je:

a) regulacija toplinskog učinka

b) podešavanje protoka vode kroz ogrjevno tijelo

c) prigušivanje vibracija cjevovoda

d) omogućuje demontažu radijatora

  1. Ovlašteni predstavnik suvlasnika mora napraviti potpisnu listu na kojoj se moraju evidentirati svi suvlasnici. 
  2. Listu za ugradnju vodomjera mora potpisati minimalno 51 posto suvlasnika prema udjelu u vlasničkoj površini.
  3. Potpisati Aneks Ugovora o međuvlasničkim odnosima u kojem se definira tvrtka koja će obavljati očitavanje i obračun potrošnje vode.

Očitavanje vode radi tvrtka koja je ugradila opremu ( interne vodomjere i sustav za daljinsko očitanje ), ali to je stvar dogovora između ovlaštenog predstavnika suvlasnika i odabranog izvođača radova, odnosno isporučitelja opreme. 

Obračun potrošnje vode radi ovlaštena tvrtka ( odabrana od strane suvlasnika ) te registrirana u Vodovodu kao tvrtka očitavač. 

Račune za potrošnju vode i vodne usluge isporučuje određeni Vodovod ( ovisno o kojem se gradu u Republici Hrvatskoj radi ) . 

Svakih PET GODINA  kontroliraju se i baždare vodomjeri za hladnu vodu, a svake TRI GODINE vodomjeri koji su za toplu vodu. Baždarenje se može vršit i u vidu izmjene postojećeg internog vodomjera s potpuno novim vodomjerom.