Bežični M-Bus radio modul tipa WMRA1-O-WMB za vodomjere tipa Modumess ili Modularis

Bežični M-Bus radio modul tipa WMRA1-O-WMB za vodomjere Modumess ili Modularis sa sljedećim specifikacijama:

  • može se priključiti na vodomjere Modumess u bilo kojem trenutku
  • može se integrirati u bežični M-Bus radijski standardizirani sustav daljinskog očitavanja
  • očitavanje ploče predajnika vodomjera Modumess tj.Modularis koji se nalazi ispod brojača s kotačićima pomoću tri optička senzora
  • sustav za elektroničku detekciju rukovanja koji detektira neovlašteno uklanjanje radio modula s vodomjera tipa Modumess tj. Modularis i javlja tu informaciju putem radio telegrama stacionarnom bežičnom M-Bus prijamnom sustavu ili mobilnom bežičnom M-Bus Walk-By sustavu
  • pohranjivanje i prosljeđivanje sljedećih vrijednosti: vrijednost trenutne potrošnje, vrijednost referentnog datuma, referentni datum, 13 mjesečnih vrijednosti, šifra pogreške, datum pogreške
  • mehanička zaštita od neovlaštenog rukovanja pomoću plombe
  • razred zaštite IP 65 – verzija s unutarnjom antenom
  • razred zaštite IP 61 – verzija s vanjskom fleksibilnom antenom
  • ispitano na elektromagnetsku kompatibilnost prema EN 300220-1, ispitano na otpornost na električne smetnje prema EN 300220-2, ispitano na elektromagnetsko zračenje prema EN 301498-1 i EN 301498-3
  • CE sukladnost