Antenski set za ugradnju 2 za ultrazvučne vodomjere tipova Kamstrup MC-21, Kamstrup FQ-2200 i Kamstrup FQ-3100

Antenski set za ugradnju 2 tip SET2-KAM-PIT-AN-2-ERD-SP za korištenje u kombinaciji s ultrazvučnim vodomjerima tipa Kamstrup MC-21, Kamstrup FQ-2200 i Kamstrup FQ-3100 koji se sastoji od sljedećih komponenti:

  • kamstrup antena za šaht tip 6697-901 s kabelom od 7,5 metara i steznim nastavkom za Kamstrup MC-21, Kamstrup FQ-2200 i Kamstrup FQ-3100
  • šiljak za tlo tip 6697-906 – sastoji se od šiljka za tlo, gornjeg dijela i vijaka

Šiljak za tlo se može zabiti uz poklopac šahta i služi kao nosač za antenu šahta. Koristi se kada nije moguće montirati antenu šahta na ili ispod poklopca šahta.